معرفی ما

نزاع‌های فرسایشیِ مذهبی، یکی از چالش‌هایی است که جهان اسلام، در دو دهه‌ی اخیر با آن مواجه بوده و مصائب فراوانی را برای مسلمانان ایجاد کرده و آن‌ها را در آتش جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای، به ستوه آورده است. بررسی تاریخ خاورمیانه نیز نشان می‌دهد که این منطقه از سهم بالایی در الگوی توزیع تنش‌های منطقه‌ای برخوردار بوده و شرایط حاکم در این منطقه، آن را به سازه‌ای کشمکش‌زا تبدیل نموده؛ که این خود، زمینه را برای سوءاستفاده‌ی دشمنان اسلام از شرایط موجود، هموار کرده است. در این راستا، «انجمن فرهنگی شاخه‌ی زیتون» با همّت جمعی از علاقه‌مندان به مطالعه جهان اسلام و دلبستگانِ مسجدالأقصای مبارک تاسیس گردیده، تا از یکسو با مبانی فکری، اخلاقی و معنوی، به تقویتِ ارزش جهان‌شمولِ «صلح» در جهان اسلام، و از سوی دیگر به حمایت رسانه‌ای از کیان بیت‌المقدس شریف بپردازد.