موسیقی

خدایا فلسطین ما زخمیه(افشین آذری، علیرضا روزگار، امین فیاض و حمید فلاح)

صدای تو میشم تا دنیا بدونه(امید معنوی)

قبله جهان(محسن روح‌افزا)

آواز بیداری(حمید غلامعلی)

غزّه پیروز(پویا بابایی)

بچه ها(امید معنوی)

ندارد غزه همیاری(حسن اماسه)

سرزمین صلح(نیما مسیحا)

سهم بشر(مهدی مُصیّبی)

سرزمین فلسطین(نیما ملکی زاده)

غزّه(بهنام صفاریان)

سرزمین آزاد(حامد زمانی)

آخرین امید(عباس بهادری)

یک مسجد(امیر تاجیک)

آخرین پرستو(فرزاد دزدمه)